Riktigt bra pris på gräsmatta - Rullgräs Beställ nu online ! Vi erbjuder även rådgivning & snabba leveranser!...

Mini Cart

Gödsel NPK 15kg | Organisk Gödsel

999.00kr Inklusive moms

Organisk gödsel NPK är en typ av gödsel som innehåller tre grundläggande näringsämnen som behövs för växternas tillväxt: kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

  • Ekologiskt.
  • Näringsrik.
  • Förbättrar markstrukturen.
  • Främjar mikrobiell aktivitet.
  • Hälsosamt för växter och mark.

200 i lager

Artikelnr: TQ2035 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Denna typ av gödsel är tillverkad av naturliga material som komposterad växt- och djuravfall, gödsel eller annat organiskt material. Organisk gödsel NPK är ett bra alternativ för att förbättra markens bördighet och ge växterna de nödvändiga näringsämnena.

Kväve är viktigt för att främja växtens tillväxt, gröna färg och fotosyntes. Fosfor hjälper till att stärka växtens rötter och främja blomning och fruktproduktion. Kalium stöder växternas övergripande hälsa genom att öka deras tålighet mot sjukdomar och stress.

Organisk gödsel NPK är ett miljövänligt alternativ eftersom den inte innehåller syntetiska kemikalier eller ämnen som kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa. Den kan användas i trädgårdar, grönsaksodlingar, blomsterbäddar och andra odlingar för att ge näring åt växterna och främja deras hälsa och tillväxt.

Ekologiskt: Organisk gödsel är framställd av naturliga ämnen, till exempel gödsel eller kompost. Den är fri från kemiska tillsatser och syntetiska ämnen och är därför ett miljövänligt alternativ för odling.

Näringsrik: Organisk gödsel innehåller en mängd olika näringsämnen som är viktiga för växtens tillväxt, som kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Dessa näringsämnen frigörs successivt när gödseln bryts ner, vilket ger en långsam och långvarig näringsförsörjning till växterna.

Förbättrar markstrukturen: Organisk gödsel hjälper till att förbättra markens struktur genom att tillföra organiskt material. Detta hjälper till att öka jordens vattentillgänglighet, förbättra dränering och främja mikroorganismernas aktivitet i jorden.

Främjar mikrobiell aktivitet: Organisk gödsel innehåller naturliga mikroorganismer som bidrar till att förbättra jordens biologiska aktivitet. Dessa mikroorganismer hjälper till att bryta ner organiskt material och omvandla det till näringsämnen som växterna kan ta upp.

Hälsosamt för växter och mark: Organisk gödsel är skonsam mot växter och mark och hjälper till att skapa en balanserad och näringsrik miljö för odling. Den främjar också markhälsa genom att återställa näringsämnen och förbättra jordens förmåga att behålla fukt.

Varför ska man gödsla?
Det finns flera skäl till varför man bör gödsla marken:

Tillförsel av näringsämnen: Genom gödsling tillförs marken de näringsämnen som växterna behöver för att växa och blomstra. Gödsel innehåller exempelvis kväve, fosfor och kalium som är viktiga för växternas tillväxt och hälsa.

Förbättring av markstrukturen: Vissa gödselmedel, som organisk gödsel, kan förbättra markstrukturen genom att öka jordens vattenhållande förmåga och förbättra dess luftcirkulation. Detta kan bidra till att skapa optimala betingelser för växters rotsystem att växa och ta upp vatten och näringsämnen.

Ökad markfruktbarhet: Genom att regelbundet gödsla marken kan man förbättra markens fruktbarhet över tid. Gödselmedel kan förnya och tillföra organiskt material till jorden, vilket bidrar till att öka markens förmåga att hålla vatten och näringsämnen samt stödja mikroorganismer som är viktiga för markens hälsa och biologiska mångfald.

Förbättrad skörd och växtkvalitet: Genom att ge växterna de näringsämnen de behöver kan man förvänta sig en ökad skörd och förbättrad kvalitet på grödor eller trädgårdsväxter. Gödsling kan också bidra till att förhindra näringsbrist och ge växterna bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Det är dock viktigt att använda gödselmedel på rätt sätt och följa doseringsrekommendationer för att undvika övergödning, vilket kan vara skadligt för miljön och vattendrag.

Det finns flera olika typer av gödsel och vilket du bör välja har med dina unika behov att göra. Hos oss på Smart Gräsmatta hittar du allt naturgödsel till din gräsmatta.

Hur och när ska man gödsla?
Man bör gödsla växter för att tillföra dem de näringsämnen de behöver för att växa och trivas. Tidpunkten för gödsling beror på den specifika växtarten och vilken typ av gödsel man använder. Här är några allmänna riktlinjer för gödsling:

Följ växtens tillväxtcykel: Generellt sett bör du gödsla under växtens tillväxtfas, när den är i behov av extra näring. För de flesta trädgårdsväxter är våren och sommaren vanliga tidpunkter för gödsling.

Välj rätt gödsel: Det finns olika typer av gödsel, till exempel organisk gödsel eller kemiskt framställd gödsel. Organisk gödsel är ett naturligt alternativ och innehåller ofta olika typer av kväve, fosfor och kalium. Kemiska gödselmedel är mer koncentrerade och kan vara effektiva för att tillföra specifika näringsämnen. Välj en gödsel som passar dina växters behov.

Följ instruktionerna: Läs instruktionerna på gödselmedlet noga och följ rekommenderade doseringar och appliceringsmetoder. Övergödsling kan vara skadligt för växterna.

Anpassa gödslingen efter växtens behov: Vissa växter behöver mer näringsämnen än andra. Grönsaker och fruktträd kan ha högre näringskrav än andra prydnadsväxter. Anpassa gödslingen efter de specifika behoven för de växter du odlar.

Undvik gödsling under viloperioden: Vissa växter går i viloperiod under vintern eller andra perioder då de inte växer aktivt. Undvik gödsling under denna period, eftersom växterna inte kommer att kunna ta upp näringen.

Bevattning efter gödsling: Efter att du har gödslat är det viktigt att vattna växterna noggrant för att hjälpa näringsämnena att transporteras till rätt platser i jorden.

Det är alltid bra att undersöka och läsa på om specifika växters gödslingsbehov och rådgöra med experter eller trädgårdsmästare för att få mer detaljerade riktlinjer.

Våren är den bästa tiden att gödsla i trädgård, rabatt, växter och gräsmatta. Då har växterna kommit upp och är mottagliga för näringen de får.

Tänk på att alltid vattna när du gödslar, eller passa på att sprida ut näringen innan väntat regn. Vätska löser nämligen upp gödslet och hjälper det komma ner till rötterna. Tänk också på att läsa anvisningarna noga så att du strör ut rätt mängd och inte överdoserar.

Naturgödsel
Naturgödsel, även känd som organisk gödsel, är ett naturligt och miljövänligt alternativ till konstgödsel. Det är en typ av gödsel som har sitt ursprung från olika organiska material som växt- och djuravfall. Naturgödsel kan vara både fast och flytande och har en rik sammansättning av näringsämnen som är fördelaktiga för växttillväxt.

Enligt definitionen av naturgödsel får den inte innehålla syntetiska eller kemiska tillsatser. Detta innebär att den inte har några skadliga effekter på miljön eller på människors hälsa. Istället brukar det vara en produkt av återanvändning eller återvinning av organiskt avfall, vilket gör naturgödsel till ett hållbart alternativ.

Naturgödsel är rik på de viktigaste näringsämnena för växters tillväxt och utveckling, såsom kväve, fosfor och kalium. Dessa ämnen är nödvändiga för att säkerställa en hälsosam och produktiv växtproduktion. Dessutom innehåller den även mindre mängder av andra mikronäringsämnen och organiskt material som är fördelaktiga för markhälsa.

Användningen av naturgödsel har flera fördelar. För det första bidrar den till att förbättra jordens struktur genom att öka dess förmåga att hålla vatten och näringsämnen. Dessutom främjar den ett sundare och mer balanserat mikrobiellt liv i jorden, vilket i sin tur ökar växternas motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Naturgödsel kan appliceras på olika sätt, beroende på växtens behov och gödselns form. Det kan spridas direkt på jorden som täckning, blandas i jorden vid plantering eller användas som gödslingsmedel för växter i krukor. Dessutom kan den även användas för kompostering för att generera ytterligare organiskt material som senare kan återanvändas som gödsel.

Sammanfattningsvis kan man säga att naturgödsel är en naturlig och hållbar lösning för att förbättra jordens näringsinnehåll och hälsa. Dess användning bidrar till en ökad hållbarhet och minskar belastningen på miljön.

Gräsmattegödsel
Gräsmattegödsel är en produkt som används för att ge näring åt gräsmattan, främja tillväxt och bidra till en frisk och väl underhållen gräsmatta.

Den här typen av gödsel är speciellt formulerad för att tillgodose behoven hos gräset, med en balanserad blandning av näringsämnen. Gödseln innehåller vanligtvis en kombination av kväve, fosfor och kalium (NPK), som är de viktigaste näringsämnena för gräset.

Kväve är viktigt för att stimulera tillväxten av gröna blad, vilket ger en tät och frodig gräsmatta. Fosfor främjar utvecklingen av starka rötter och bidrar till en ökad motståndskraft mot sjukdomar och torka. Kalium hjälper till att förbättra gräsets överlevnadsförmåga och kan också bidra till att förhindra skador från frost och extrema väderförhållanden.

Gräsmattegödsel kan appliceras på gräsmattan genom spridning med hjälp av en gödselspridare eller genom att strö ut det för hand. Det är viktigt att följa instruktionerna på förpackningen för korrekt användning och dosering av gödseln.

En regelbunden tillämpning av gräsmattegödsel, vanligtvis runt vår- och höstsäsongerna, kan hjälpa till att upprätthålla en hälsosam och vacker gräsmatta. Det bidrar till att förbättra gräsets överlevnadskapacitet, motståndskraft mot sjukdomar, ogräs och skadedjur, samt ger en djupt grön och livlig färg.

Det är viktigt att komma ihåg att följa anvisningarna för användning av gräsmattegödsel och undvika övergödning, vilket kan vara skadligt för både gräset och miljön. Att även vattna gräsmattan regelbundet och klippa gräset till rätt höjd kan också hjälpa till att upprätthålla en frisk och välvårdad gräsmatta.

Köp gödsel online och i butik:

Hitta ditt NPK gödsel, gräsgödsel och mer hos oss på Smart Gräsmatta. Vi har valt våra näringsprodukter med omsorg för att du ska kunna ge dina odlingar allt det dem behöver för att växa optimalt. Välkommen att beställa direkt på smartgrasmatta.se.

Ytterligare information

Vikt 10 kg

200 i lager