Bevattning | Vattna gräsmatta | Vattna rätt!

Det är viktigt att vattna på rätt sätt för att få en grön och frisk gräsmatta. Här är Smart gräsmatta tips om hur du vattnar gräsmattan på bästa sätt.
Vattna sällan, men mycket. En etablerad gräsmatta tål vanligtvis torka bra och du behöver inte vattna så ofta, men desto rikligare. Vattna gärna på morgonen eller kvällen så avdunstar inte lika mycket av vattnet som vid bevattning dagtid.

En gräsmatta kräver omsorg och skötsel för att hålla sig frodig och grön. En av de viktigaste faktorerna är bevattning. För att se till att din gräsmatta får tillräckligt med vatten och att vattnet inte går till spillo, finns det några saker att tänka på när du vattnar din gräsmatta.

Först och främst är det viktigt att du vet hur mycket vatten din gräsmatta behöver. Generellt behöver en gräsmatta ungefär 2,5 cm vatten per vecka, men detta kan variera beroende på klimat, jordtyp och grässort. Om du är osäker på hur mycket vatten din gräsmatta behöver kan du kontakta en trädgårdsfackman eller botaniker för att få råd. Den bör vara fuktig ned till 10-15 cm. Anteckna gärna hur lång tid det tog att vattna så kommer du ihåg till nästa tillfälle.

bevattning
Bevattning

Vattna långsamt

När du vattnar din gräsmatta är det också viktigt att du inte vattnar för mycket på en gång. Om du vattnar för mycket på en gång kommer vattnet att rinna bort och din gräsmatta kommer inte att få tillräckligt med vatten. En god tumregel är att vattna gräsmattan långsamt och under en längre tid så att vattnet hinner sjunka ner i jorden.

Om du använder en spridare för att vattna din gräsmatta, är det en bra idé att ställa en burk med raka sidor en bit från spridaren. När det finns 2,5 cm vatten i burken kan du flytta spridaren till ett annat område av gräsmattan. Detta hjälper dig att se till att du vattnar jämnt över hela gräsmattan.

Nysådd gräsmatta

För en nysådd gräsmatta gäller motsatsen. Du ska vattna ofta och lite. Om du vattnar för mycket på en gång kan fröna flyta omkring på ytan och klumpa ihop sig. För bästa resultat ska du vattna en nysådd gräsmatta tre till fyra gånger om dagen beroende på jordtyp. Det är också viktigt att fortsätta att vattna din gräsmatta regelbundet tills grodden har kommit upp och börjat växa. Det kan ta upp till fyra veckor beroende på vilken typ av gräsfrö du har sått. När grodden har börjat växa söker den sig ner i jorden för att bilda ett rotsystem. Detta gör att grodden blir extra känslig för torka. Om du avbryter bevattningen kan grodden torka in och dö, även om det för blotta ögat inte ser ut som att den har börjat växa.

Frö som lönngror

Oavsett hur många gånger per dag du har möjlighet att vattna är det viktigaste att du vattnar regelbundet tills fröet grott och börjar komma upp, vilket kan ta upp till fyra veckor beroende på gräsfröblandning. När du börjar vattna växer grodden ut och söker sig ner i jorden för att bilda ett rotsystem. Grodden är extra känslig för torka när den precis kommit ut ur frökärnan och om du då avbryter bevattningen torkar grodden in och dör. Även om det för blotta ögat inte ser ut att ha vuxit alls så är det i dessa fall inte fel på fröets grobarhet utan den avbrutna bevattningen gör att fröet lönngror, det vill säga att yttre faktorer ”lönnmördat” fröet. För att säkerställa att din gräsmatta förblir frisk och frodig bör du också rensa bort ogräs och moss från gräsmattan och klippa gräset regelbundet. Ett välunderhållet gräsmatta kräver mindre vatten och behöver inte lika mycket gödsel och bekämpningsmedel.