Gödsel | När och varför ska man gödsla gräsmattan?

För varje kilo gräs som du klipper bort försvinner cirka 30 gram kväve, 20 gram kalium och 10 gram fosfor från gräsmattan. Dessa näringsämnen måste ersättas.

Vanligtvis är det lämpligt att gödsla gräsmattan var fjärde eller femte vecka från mars/april och avsluta med en kvävefattig höstgödsling inför vintern i början eller mitten av september. Men nu när långtidsverkande gödningsmedel och särskilda höstgödningar gör sitt intåg på marknaden förändras bilden. Det kan inte upprepas nog många gånger att du måste läsa igenom tillverkarens information noggrant. Då kan du också få reda på om du kan använda kombinationsgödsel i stället för gräsgödsel. Kontrollera balansen i kombinationsgödseln mellan kväve, fosfor och kalium. Det bästa för gräsmattan är 10:3:3-5.

gödsel
Vill du ha en tät, grön gräsmatta utan mossa? För att få en riktigt grön gräsmatta behöver du tillföra näring och gödsel i lagom mängd. Och när ska man gödsla gräsmattan?
gödsla
Börja med att mäta upp området som du ska gödsla.

Gör så här:

  • Mät upp området och beräkna mängden gödsel du ska sprida.
  • Sprid gödsel så jämnt som möjligt för att gräset ska växa jämnt.
  • Du kan sprida gödningsmedlet för hand eller med en gödselspridare.
  • Vid torrt väder, vattna gräsmattan direkt efter gödsling
  • Gödsla gräsmattan 2-3 gånger per säsong
  • En hink gräsmattegödsel 10 l räcker till 300 kvadratmeter.
Organiskt gödsel för gräsmatta
Organisk Gödsel