Gräsmattegödsel TQ i praktisk återförslutningsbar hink från Turfquick®. TQ är en mineralisk NP-gödsel med järn, svavel och tång som är speciellt framtagen för att stärka gräset och ge en tätare gräsmatta. Namnet har gödslen fått av den minigranulatet som är stora som sandkorn. TQ kommer från Storbritannien där den används både på golfbanor, i parker och i trädgårdar.
Gräsmattegödsel mossa är lätt att sprida för hand men för jämnaste resultat rekommenderas en spridare. Gödsla före regn eller vattna gräsmattan efter spridning.
Gödsla från våren när gräset böjat växa, sprid cirka 4 kg / 100 m2 och gödsla fortsatt under säsongen med TQ organisk gräsmattegödsel. Eftersom Gräsmattegödsel TQ innehåller järn som kan missfärga betong, skiffer och träytor bör denna typ av ytor täckas eller avskärmas före spridning. Om gödning kommer på denna typ av ytor spola då så snart som möjligt ytan med rikligt med vatten.

Filter