Vertikalskärning – Att vertikalskära och lufta en gräsmatta

Vertikalskärarens knivar skär ner i gräsmattan och luftar rötterna. Med vertikalskärare ristar man grunda parallella skåror i gräsmattans botten så att mossa …