För att få en gräsmatta med framgång är det viktigt att göra allt i rätt ordning. Vi guidar dig på vägen till en ny, grön och skön gräsmatta.

Rulla ut Turfquick gräsmatta, steg för steg

Det är klokt att anlägga gräsmatta på hösten, företrädesvis i augusti/september eller tidigt på våren, när vädret är lite svalare och det regnar då och då. Temperaturen bör under alla omständigheter vara över 10ºC.

Trädgårdsplanering

Först bör du planera var gångar, uteplatser, rabatter och träd ska vara, det gör det enklare för dig efteråt.

Grundarbete

Luckra upp jorden, som oftast är hoppackad och hård. Skrapa bort matjorden på toppen och ställ den åt sidan. Luckra upp marken ner till en halv meters djup, det enklaste att göra med en jordfräs.

Lägg tillbaka matjord och rensa ut

Tjockleken på jordlagret bör vara 20 till 30 cm för att ge en robust och tålig gräsmatta som tål en del torka. Rensa ut stenar, rötter, ogräs och liknande. Vänd jorden för hand med en spade eller med jordfräs i flera riktningar, jorden bör vara porös och luftig. Finns det en hel del sand i jorden räcker det med en lätt spadvändning eller fräsning. Ta sedan bort stenar med kratta.

Jordtyper och gödsling av gräsmattan

Tillsätt gärna väl nedbruten kompost eller fukthållande jord. Om jorden är mycket lerig är det klokt att lägga på ett 5-10 cm tjockt lager av grov sand ovanpå. Mycket sand bör förses med torv och fuktig torvjord bör förses med både sand och lera. Därefter gödslar du innan allt fräses/blandas ihop. Använd vanligt gödningsmedel eller naturgödsel som är mer hänsynsfullt mot de nyttiga småkrypen som finns i jorden. Gör en jordanalys för att avgöra hur mycket du ska gödsla och eventuellt kalka. pH-värdet bör vara 6,5-7. ca. 25 kg per 100 m2.

Finplanering och installation av rullar/dukar

Se till ytan är så jämn som möjligt, utan småhögar och ojämnheter. Jämna sedan till ytan en sista gång innan sådd eller utrullning av färdig gräsmatta. Jämna gärna ut fårorna lite försiktigt efter sådd för att skydda fröna från uttorkning.

Frömängd

Räkna med 1-2 kg frö per 100 kvadratmeter. Blanda fröerna ordentligt i paket innan du sår. En nysådd gräsmatta behöver jämn fuktighet för att kunna gro och etablera sig. Klipp gräsmattan när den är 7-8 cm hög. Den bör ligga på 4-5 cm höjd.

Klippning

Klipp den sedan när den är 1 cm högre än du vill ha den, alltså – klipp ofta och lite åt gången. Då är det avklippta gräset så kort att det kan ligga kvar och ge naturlig näring till gräsmattan. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets höjd och byt klippriktning varje gång du klipper.
Gräsmatta

Typography is the work of typesetters, compositors, typographers, graphic designers, art directors, manga artists, comic book artists, graffiti artists, and now—anyone who arranges words, letters, numbers, and symbols for publication, display, or distribution—from clerical workers and newsletter writers to anyone self-publishing materials.

Oversized Smoke Lens Sunglasses - Buy on ASOS

Until the Digital Age, typography was a specialized occupation. Digitization opened up typography to new generations of previously unrelated designers and lay users, and David Jury, head of graphic design at Colchester Institute in England, states that “typography is now something everybody does.

OUTFIT COLLECTION

As the capability to create typography has become ubiquitous, the application of principles and best practices developed over generations of skilled workers and professionals has diminished. Ironically, at a time when scientific techniques.

SHOP THE LOOK

Until the Digital Age, typography was a specialized occupation. Digitization opened up typography to new generations of previously unrelated designers and lay users, and David Jury, head of graphic design at Colchester Institute in England, states that “typography is now something everybody does.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *