Anlägga gräsmatta | Anlägg gräs året runt med vår rullgräsduk

Anlägg gräsmatta enkelt med rullgräsduk. Att anlägga eller så en ny gräsmatta kan vara svårt och tidskrävande. Sår man gräsmatta med frön tar det lång tid och fröna flyter runt i pölar så att gräsmattan inte växer jämt. 

Det blir därmed mycket tomma fläckar och det krävs en väldigt stor mängd vatten om det ska ta sig korrekt vilket det nästan aldrig gör utan att man får så gräs flera gånger. Att rulla ut traditionellt gammalt rullgräs är väldigt tungt och man måste även göra detta ofta inom 12 h. Har man tex 200 m2 ska man bära runt och lägga ut 4 ton gräs som ofta levereras på pallar. 

Gammalt traditionellt rullgräs har även kapade rötter och det krävs mycket mer vatten för att dessa ska anpassas till den nya miljön och ofta kan gräsmattan dö fläckvis och se konstig ut i skarvarna. Man ska liksom alla nysådda gräsmattor inte beträda en sådan gräsmatta förrän gräsets rötter fått nytt fäste i den nya jorden.

Välj gräsfrön efter hur du tänker använda gräsmattan. Välj också efter var gräsmattan ska anläggas, om det är mestadels i skugga, i sol och på torra backar.
När du ska anlägga en gräsmatta behövs ett bra underlag. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med.

Underhåll | Skötselguiden

När ska man gödsla en nysådd gräsmatta? En nylagd gräsmatta ska normalt gödslas redan efter första klippningen. Under sommarperioder med hög värme bör man dock vänta tills temperaturen sjunkit något. Gödsla helst vid mulet väder, eller under kvällstid, och vattna rikligt därefter.

Gräsfrö Snabbväxande

Den snabbaste gräsblandning från Turfquick ekodukar. Gror inom en vecka vid gynnsamma förhållanden, och redan vid 15 °C. Växer sedan snabbt och ger en slitstark gräsmatta. En gräsfröblandning i ekoduken som kan rullas tidigt. På våren är vattningen viktig. Om man rullar ut sen på sensommaren är luften fuktig och konkurrensen från ogräset mindre.

anlägga gräsmatta
gräsmatta
rullgräs
vattna rätt din gräsmatta

För att få en gräsmatta med framgång är det viktigt att göra allt i rätt ordning.

Vi guidar dig på vägen till en ny, grön och skön gräsmatta. Så här anlägger du din gräsmatta steg för steg för att du får en tät, tjock, frodig och grön gräsmatta!

För optimal tillväxt behöver gräsmattan bara fyra saker (i rätt balans) för att växa … solljus, luft, vatten och näringsämnen.

Minska någon av dessa, eller ge för mycket av någon, och gräset kan dö eller helt enkelt lida. I rätt proportioner kommer gräset att blomstra, vilket inte bara ger landskapet skönhet utan också en ren och säker plats att leka på. Det har många fördelar för miljön.

gräsmatta

1 Rensa och Förbereda marken

Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8).

Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

OBS! Området bör vara näringsrik. Grundgödsla vid behov eller läs om fröerna som ekoduken innehåller är inte coatade.

gräsmatta

2 Finjustera ytan

Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader.

Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder fröerna i ekoduken.

Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

OBS! Lägg aldrig ekoduken direkt på växtbädd

(ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs).

gräsmatta

3 Vattna

Vattna en dag innan du ska anlägga din gräsmatta rullar. Därefter ska gräsmattan vattnas varje dag fram till rotning. Gräsfrön gror efter 2–3 veckor. Det är viktigt att ytan hålls fuktig tills gräset har vuxit till sig. Tänk på att när de första stråna kommit upp finns det andra arter som tar längre tid på sig.
gräsmatta

4 Rulla ut

Rulla ut gräsduken och se till att den är utsträckt precis som en bordsduk.

Du kan enkelt forma genom att klippa duken med vanlig sax.

Gräsmatta Turfquick

5 Täck lite med jord!

Lägg planteringsduken omlott med ca 3-5 cm i skarvarna. Det kommer bara växa gräs där duken täcker jorden.

Täck lite med jord mellan 0,5 till 1 cm max  så att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt.

OBS! Täck inte med mer än 1 cm jord.

För snabbaste etablering ska du vattna lite varje dag tills gräset har grott och börjat växa. Det tar cirka tre veckor. 

Gräsmatta Turfquick

6 Vattna dagligen!

Vattna ofta: 2/3 gånger om dagen. Håll produkten konstant fuktig under de första 3 veckorna för att fröna skall gro och få rötter. Då ska du vattna på morgonen och kvällen.

Frön Gräsfrön behöver fukt för att gro. De dör om de torkar ut efter att de har börjat gro men inte hunnit få rötter. Räkna med att vattna några gånger om dagen första veckorna. Vattna inte så mycket varje gång, jorden behöver bara vara fuktig ett par centimeter ner.

OBS! Håll ytan fuktig tills gräset har blivit ca 8-10 cm högt.

gräsmatta

7 Resultat

Så får du en grön gräsmatta. Inom några veckor kommer du att ha en frodig vacker gräsmatta.

Gräsmatta Turfquick

8 klippa Gräsmattan

Klipp första gången när gräset är 7-9 cm långt. Klipp inte kortare än 4 cm den första tiden.

OBS! Använd inte gödsel innan den första klippningen. , använd organiskt gödsel 15-20 dagar efter plantering av gräset.

När du gödslar bör marken vara fuktig för att gödningen ska bli tillgänglig för gräset. Gödslingen bidrar till att hålla ogräs och mossa borta. Tänk på att det är bättre att gödsla lite och ofta.

Kom ihåg att man bara får gödsla i samband med regn eller bevattning.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas! Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Laga gräsmatta med Turbo Patch Repair

Om gräsmattan är sliten eller hålig kan du laga den punktvis.
turfquick gräsmatta

1 Förberedd ytan!

Blanda Dressjord och Stenmjöl ca 50/50.
turfquick gräsmatta

2 Rulla ut!

Rulla ut gräsduken och se till att den är utsträckt precis som en bordsduk.

Täck inte med mer än 1 cm jord.

gräsmatta reparera

3 Vattna dagligen!

Vattna. Håll jorden fuktig i ca 2 veckor tills gräsfröet börjat gro och komma upp ordentligt.
turfquick gräsmatta reparera

4 Resultat - Klipp

Inom några veckor kommer du att ha en frodig vacker gräsmatta.

8 tips för en grönare gräsmatta

När du har planerat din trädgård och valt den perfekta jorden och gräset för området, hur ska du då göra för att behålla den perfekt grön? Följ dessa enkla steg och skapa en regelbunden rutin för att undvika en tråkig, ogräs infekterad gräsmatta. Många av dessa tekniker tillämpas bäst på höst och vår, vilket gör att gräset får bäst chans att reparera och växa under sommaren.

Underlaget | Grundarbete

Luckra upp jorden, som oftast är hoppackad och hård. Skrapa bort matjorden på toppen och ställ den åt sidan. Luckra upp marken ner till en halv meters djup, det enklaste att göra med en jordfräs.

Välj rätt gräsfrö och lyckas med din gräsmatta

Visste du att det finns många olika sorters gräsfrö och gräsfröblandningar? vi säljer fröblandningar som innehåller kvalitetsfrö från svenska bönder och är framtagna för att tåla vårt nordiska klimat.

Toppdressa gräsmatta | 7 tips för en stark gräsmatta

Toppdressa föryngrar trötta och slitna gräsmattor genom att täcka hela utrymmet med stora mängder gräsfrön blandat med gödsel. Detta fyller i skadade och tunnare områden, samtidigt som du förbättrar färgen och minskar risken för ogräs och mossa.

Bevattning

Frön behöver vatten, luft och lämplig temperatur för att gro och etablera sig. En gräsmatta består (viktmässigt) till 70-80 % av vatten. Det är därför lätt att förstå att en gräsmatta behöver tillgång till vatten oavsett om den är nyligen utrullad eller etablerad sen många år tillbaka.

Näring

God gödsling är nödvändig för perfekt gräsbeläggning.

Gödsla gräsmattan 3-6 gånger per år. Vid näringsbrist kan gräsmattan behöva en dos så ofta som varannan vecka.

Klippa gräs | klitips & råd

Den huvudsakliga växtperioden är maj och juni, då kan gräsmattan behöva klippas två gånger i veckan. De övriga månaderna räcker det oftast med en gång i veckan.
Klippning avgör gräsmattans utseende, så ett bra klippprogram är viktigt.

Lufta din gräsmatta

Denna process möjliggör bättre tillförsel av luft och vatten till gräsens rotzon, vilket är viktigt för att gräset ska kunna ta till sig rätt näringsämnen och växa sig stark. Det är ett bra sätt att hantera gräsmattor som påverkas av torka eller som har dålig dränering.

Underhåll ab en nylagd gräsmatta

En nylagd gräsmatta ska inte tillåtas torka ut under de första veckorna.

Våra kunder är nöjda kunder

gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta
rullgräs
rullgräs
rullgräs
gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta
gräsmatta slänt
gräsmatta slänt
gräsmatta slänt
gräsmatta slänt
gräsmatta slänt
gräsmatta slänt
sommar blomsteräng
sommar blomsteräng
sommar blomsteräng
ängsblommor
ängsblommor
ängsblommor