För att få en gräsmatta med framgång är det viktigt att göra allt i rätt ordning. Vi guidar dig på vägen till en ny, grön och skön gräsmatta.

gräsmatta turfquick
gräsmatta turfquick

Rulla ut Turfquick gräsmatta, steg för steg

Det är klokt att anlägga gräsmatta på hösten, företrädesvis i augusti/september eller tidigt på våren, när vädret är lite svalare och det regnar då och då. Temperaturen bör under alla omständigheter vara över 14ºC.

Trädgårdsplanering

Först bör du planera var gångar, uteplatser, rabatter och träd ska vara, det gör det enklare för dig efteråt.

Grundarbete

Luckra upp jorden, som oftast är hoppackad och hård. Skrapa bort matjorden på toppen och ställ den åt sidan. Luckra upp marken ner till en halv meters djup, det enklaste att göra med en jordfräs.

Lägg tillbaka matjord och rensa ut

Tjockleken på jordlagret bör vara 20 till 30 cm för att ge en robust och tålig gräsmatta som tål en del torka. Rensa ut stenar, rötter, ogräs och liknande. Vänd jorden för hand med en spade eller med jordfräs i flera riktningar, jorden bör vara porös och luftig. Finns det en hel del sand i jorden räcker det med en lätt spadvändning eller fräsning. Ta sedan bort stenar med kratta.

Jordtyper och gödsling av gräsmattan

Tillsätt gärna väl nedbruten kompost eller fukthållande jord. Om jorden är mycket lerig är det klokt att lägga på ett 5-10 cm tjockt lager av grov sand ovanpå. Mycket sand bör förses med torv och fuktig torvjord bör förses med både sand och lera. Därefter gödslar du innan allt fräses/blandas ihop. Använd vanligt gödningsmedel eller naturgödsel som är mer hänsynsfullt mot de nyttiga småkrypen som finns i jorden. Gör en jordanalys för att avgöra hur mycket du ska gödsla och eventuellt kalka. pH-värdet bör vara 6,5-7. ca. 25 kg per 100 m2.

Finplanering och installation av rullar/dukar

Se till ytan är så jämn som möjligt, utan småhögar och ojämnheter. Jämna sedan till ytan en sista gång innan sådd eller utrullning av färdig gräsmatta. Jämna gärna ut fårorna lite försiktigt efter sådd för att skydda fröna från uttorkning.

Rulla ut - Gör rätt från början

Öppna paketet och rulla ut. En ny gräsmatta behöver jämn fuktighet för att kunna gro och etablera sig. Vattna textilen två gånger dagligen. Klipp gräsmattan när den är 7-8 cm hög. Den bör ligga på 4-5 cm höjd.

Klippning

Klipp den sedan när den är 1 cm högre än du vill ha den, alltså – klipp ofta och lite åt gången. Då är det avklippta gräset så kort att det kan ligga kvar och ge naturlig näring till gräsmattan. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets höjd och byt klippriktning varje gång du klipper.
Gräsmatta

Anlägga gräsmatta - Rullgräs duk - Enkelt och Smidigt

Kombination = Duk + Frö + Gödsel = TURFquick

gräsmatta

1 Rensa

Träda jorden genom att låta den vara bar och rensa noga bort allt ogräs som kommer upp.
gräsmatta

2 Bearbeta

Bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs. Fräs ner ett 5 cm tjockt lager så ökar du jordens mullhalt.
gräsmatta

3 Vattna

Vattna en dag innan du ska anlägga din gräsmatta rullar. Därefter ska gräsmattan vattnas varje dag fram till rotning.
gräsmatta

4 Rulla ut

Rulla ut. Använd en sax eller kniv för att skära/klippa.
Gräsmatta Turfquick

5 Täck lite med jord!

Täck lite med jord mellan 0,5 till 1 cm max  så att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. 

För snabbaste etablering ska du vattna lite varje dag tills gräset har grott och börjat växa. Det tar cirka tre veckor. 

Gräsmatta Turfquick

6 Vattna dagligen!

Nu måste frön och jord måste hållas fuktiga i 3-4 veckor för att fröna skall gro och få rötter. Då ska du vattna på morgonen och kvällen. Frön Gräsfrön behöver fukt för att gro. De dör om de torkar ut efter att de har börjat gro men inte hunnit få rötter. Räkna med att vattna några gånger om dagen första veckorna. Vattna inte så mycket varje gång, jorden behöver bara vara fuktig ett par centimeter ner.

gräsmatta

7 Resultat

Så får du en grön gräsmatta. Inom några veckor kommer du att ha en frodig vacker gräsmatta.

Gräsmatta Turfquick

8 klippa Gräsmattan

Klipp första gången när gräset är 7-9 cm långt. Klipp inte kortare än 4 cm den första tiden.

Laga gräsmatta med Turbo Patch Repair

Om gräsmattan är sliten eller hålig kan du laga den punktvis. 

turfquick gräsmatta

1 Förberedd ytan!

Blanda Dressjord och Stenmjöl ca 50/50.
turfquick gräsmatta

2 Rulla ut!

Rulla ut Turfquick Turbo Patch Repair på förberedd yta.
turfquick gräsmatta

3 Vattna dagligen!

Vattna. Håll jorden fuktig i ca 2 veckor tills gräsfröet börjat gro och komma upp ordentligt.
turfquick gräsmatta

4 Resultat - Klipp

Inom några veckor kommer du att ha en frodig vacker gräsmatta.